Cennik

Usługa Cena*
Mapa do celów projektowych – ( matryca, kopie oraz plik numeryczny) od 600 zł (0,5 ha)
Inwentaryzacja budynku od 400 zł
Inwentaryzacja budynku z przyłączami od 600 zł
Inwentaryzacja przyłącza od 400 zł
Podział na dwie działki od 1800 zł
Wytyczenie budynku ( 4 naroża ) od 400 zł
Wytyczenie działki od 400 zł (cztery punkty graniczne)
Mapa pod zalesienie od 400 zł
Mapy do celów projektowych na terenach MON od 1500 zł
Wytyczenie działki od 400 zł
Wytyczenie jednego przyłącza od 300 zł
Mapy wielko powierzchniowe od 300 zł za ha